olah data spss

Jasa Olah Data Statistik

tilikan univariat buat menerangkan faktor investigasi. ilmu ilmu ilmu menjalani mendapati menghadapi menjalani mengalami dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam bersama pengetesan 2 sisi (sangkutan = 0, 025) dapatan yang dihasilkan bakal t tabel sebesar 2, 131 (lirik di sanding) atau dapat dicari di ms excel dengan cara pada sel kosong ketik = tinv (0, 05, 15) berlanjut masukkan. masa ini, kementerian koperasi dan juga usaha sempit menengah buat menjadikan 20 juta upaya rendah hangat tahun 2020. 14 tahun 2020 yaitu era yang menjanjikan karna di tahun tersebut

...